• Tiến sĩ của Đại học công nghệ MATI tại Nga;

• Chuyên gia bảo mật cho 3 hệ thống ngân hàng lớn nhất miền Bắc;

• Chuyên gia bảo mật CCIE;

• Thành viên cộng đồng chuyên gia Microsoft Cisco System;

• Thành viên bảo mật an toàn thông tin Security Safe;

• Giám đốc Bachkhoa-Aptech.

Ảnh giảng viên: 
Mô tả: 

“Chúng tôi không dạy bạn những mớ lý thuyết suông hay những kiến thức công nghệ đã lỗi thời. Cái mà chúng tôi dạy bạn là những gì một doanh nghiệp ngoài kia cần ở bạn nhất.”